دیدین زندونی که میاد پشت شیشه به امید یه ملاقاتی ؟!

 

 

 

نفس | |