آدم‌ها زیاد عاشق می‌شن، اما هیچ‌وقت دوبار عاشق یک نفر نمی‌شن . 

 

آره رفیق. 

 

 

نفس | | 13