این‌همه شبی که گذشت و نبودیم، دعا کردیم یکی بیاید بهتر ِ ما، خاطرتان خوش شود به خنده‌اش، ملال‌تان سبُک شود.ولی دروغ چرا؟ هیچ‌کدامش «آمین» نداشت...  

 

 

 

سلام دوباره...

 

 

 

نفس | | 2