« باید ببارد باران ،با مهر ، بر آن‌ها که بامدادان خودکشی می‌کنند » .

  

 

 

 

نفس | | 10