وقتی تو نیستی
چه فرق می‌کند
فرقم را از کجا باز کنم
و یقه‌ام را تا کجا ...

کبریت خیس --- عباس  صفاری

 

 

نفس | | 14