میگفت:خیلیا تو دوست داشتن می‌مونن . خیلیا تو دوست داشته شدن می‌مونن . خیلیا تو عاشقی می‌مونن . خیلیا تو عاشق شدن می‌مونن ٬ خیلیا تو عاشق موندن می‌مونن ....

کمن اونایی که بعد از اینکه عاشق شدن و عاشقشون شدن باز هم می‌تونن از عشقشون بگذرن و به دوست داشتن برسن ... کم اند ولی من پیداشون کردم . اینا همونایی هستن که بیشترین زجر رو به آدم می‌تونن وارد کنن ٬ ولی وقتی از عشقِ دوباره به دوست داشتن رسیدن بیشترین آرامش رو می‌تونن به آدم هدیه بدن.

 

 

 

نفس | | 0