میگفت:واقعیت این است که برای هر پسری پیش از ازدواج سه دسته دختر بیش‌تر وجود ندارد:

_ آن‌هایی که فقط دوست معمولی‌اند.
_ آن‌هایی که در نهایت برای سـLــس‌ خواسته می‌شوند.
_ و آن‌هایی که پسرها دوست‌شان دارند، عاشق‌شان هستند و در مورد آن‌ها به ازدواج فکر می‌کنند.

دسته‌ی اول که به کنار، اما دخترهای دسته‌ی دوم بیهوده تلاش می‌کنند خودشان را در دسته‌ی سوم جا کنند، در حال که دختران دسته‌ی سوم هر شخص، معمولن آدم‌های دسته‌ی دوم کسان دیگری هستند ... 

 

 

نفس | | 15