X
تبلیغات
زولا

 

  • "تو...
     هی انگشت هایت را با چشمهای بسته
     می آوری که برسد به هم
     دستهایت غرق اشک می شوند..
     من به تمام زبانهای زندهء دنیا سکوت می کنم" .... 

 

 

  • به علی رضا و هزار قناری ِ خاموش در گلویش 

 

نفس | | 9